Quản lý tin đã đăng

– Để theo dõi những bản tin đăng trên site, Click “Quản lý tin” :

quan ly tin

– Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa, bổ sung, hiển thị hoặc hủy bỏ tin đăng theo các chức năng có trên hình.

quan ly tin 1

Chúc các bạn đăng tin thành công !

Share