About Me

U-MAC Việt Nam đại lý bán xe nâng người hãng JLG tại Việt Nam, chuyên bán các loại xe cắt kéo, xe nâng người cần thẳng, xe nâng người cần Z, xe nâng người chân nhện, xe nâng người thẳng đứng, xe nâng người gấp khúc, xe nâng người Toucan, xe nâng người bánh xích,…ứng dụng cho các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, đóng tàu, hàng không,

My Listings