About Me

https://trantuliem.blogspot.com/ Bài viết nổi bật trên Blog: Lịch Vạn Niên - Giờ âm lịch Việt Nam - TÍNH TUỔI XÂY NHÀ - TRUYỆN TRANH TRẠNG QUỶNH - TỬ VI NĂM 2020

TUỔI TÝ

Bính Tý 1996 Năm 2020
Giáp Tý 1984 Năm 2020
Nhâm tý 1972 Năm 2020
Canh Tý 1960 Năm 2020
Canh Tý 1948 Năm 2020

Bính Tý 1936 Năm 2020

TUỔI SỬU

Đinh Sửu 1997 Năm 2020
Ất Sửu 1985 Năm 2020
Quý Sửu 1973 Năm 2020
Tân Sửu 1961 Năm 2020
Kỷ Sửu 1949 Năm 2020
Đinh Sửu 1937 Năm 2020

TUỔI DẦN

Mậu Dần 1998 Năm 2020
Bính Dần 1986 Năm 2020
Giáp Dần 1974 Năm 2020
Nhâm Dần 1962 Năm 2020
Canh Dần 1950 Năm 2020
Mậu Dần 1938 Năm 2020

TUỔI MÃO

Kỹ Mão 1999 Năm 2020
Đinh Mão 1987 Năm 2020
Ất Mão 1975 Năm 2020
Quý Mão 1963 Năm 2020
Tân Mão 1951 Năm 2020
Kỹ Mão 1939 Năm 2020

TUỔI THÌN

Canh Thìn 2000 Năm 2020
Mậu Thìn 1988 Năm 2020
Bính Thìn 1976 Năm 2020
Giáp Thìn 1964 Năm 2020
Nhâm Thìn 1952 Năm 2020
Canh Thìn 1940 Năm 2020

TUỔI TỴ

Tân Tỵ 2001 Năm 2020
Kỷ Tỵ 1989 Năm 2020
Đinh Tỵ 1977 Năm 2020
Ất Tỵ 1965 Năm 2020
Quý Tỵ 1953 Năm 2020
Tân Tỵ 1941 Năm 2020

TUỔI NGỌ

Nhâm Ngọ 2002 Năm 2020
Canh Ngọ 1990 Năm 2020
Mậu Ngọ 1978 Năm 2020
Bính Ngọ 1966 Năm 2020
Giáp Ngọ 1954 Năm 2020
Nhâm Ngọ 1942 Năm 2020

TUỔI MÙI

Quý Mùi 2003 Năm 2020
Tân Mùi 1991 Năm 2020
Kỷ Mùi 1979 Năm 2020
Đinh Mùi 1967 Năm 2020
Ất Mùi 1955 Năm 2020
Quý Mùi 1943 Năm 2020

TUỔI THÂN

Giáp Thân 2004 Năm 2020
Nhâm Thân 1992 Năm 2020
Canh Thân 1980 Năm 2020
Mậu Thân 1968 Năm 2020
Bính Thân 1956 Năm 2020
Giáp Thân 1944 Năm 2020

TUỔI DẬU

Ất Dậu 2005 Năm 2020
Quý Dậu 1993 Năm 2020
Tân Dậu 1981 Năm 2020
Kỷ Dậu 1969 Năm 2020
Đinh Dậu 1957 Năm 2020
Ất Dậu 1945 Năm 2020

TUỔI TUẤT

Bính Tuất 2006 Năm 2020
Giáp Tuất 1994 Năm 2020
Nhâm Tuất 1982 Năm 2020
Canh Tuất 1970 Năm 2020
Mậu Tuất 1958 Năm 2020
Bính Tuất 1946 Năm 2020

TUỔI HỢI

Đinh Hợi 2007 Năm 2020
Ất Hợi 1995 Năm 2020
Quý Hợi 1983 Năm 2020
Tân Hợi 1971 Năm 2020
Kỷ Hợi 1959 Năm 2020
Đinh Hợi 1947 Năm 2020