Chào mừng, người truy cập! [ Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0038

  Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0038 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15/18.5KW 38A Tính năng […]

4 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0031

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0031 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 11/15KW 23A Tính năng Khả […]

4 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0023

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0023 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 11/7.5kW 23A Tính năng Khả […]

2 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0018

    Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0018 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 5.5/7.5kW 18A Tính […]

3 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0081

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0081 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 18.5/22KW 81A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0069

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0069 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15/18.5KW 69A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 55/75kW 250A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 45/55KW 211A Tính năng Khả […]

4 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0058 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp A...

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0058 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 30kw/53kva/ 58A Tính năng Khả […]

6 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0044

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0044 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 22kw/ 54.9kva/ 44A Tính năng […]

6 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0038

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0038 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 18.5kw/ 46.6kva/ 38A Tính năng […]

6 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0031

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0031 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15kw/ 37.5kva/ 31A Tính năng […]

6 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0023

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0023 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 11kw/ 28.4kva/ 23A Tính năng […]

8 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0018

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0018 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 7.5kw/ 19.4/ 17.5A Tính năng […]

9 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0011

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0011 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 5.5kw/14.5kva/ 11.1A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 seriesCIMR-ET4A0009

Biến tần Yaskawa E1000 seriesCIMR-ET4A0009 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 3.7kw/ 10kva/ 8.8A Tính năng Khả […]

8 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0004

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.4/0.75 kW, 3/3.5 A Tính năng Mô […]

25 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0002

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0002 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.2/0.4 kW, 1.6/1.9 A Tính năng Mô […]

32 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0001

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0001 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.1/0.2 kW, 0.8/1.2 A Tính năng Mô […]

23 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT4A0038

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT4A0038 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15/18.5 kW, 31/38 A Tính năng […]

16 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3