Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34250

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 50 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

6 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34240

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 40 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

7 total views, 1 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34232

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 32 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

5 total views, 1 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34225

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 25 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

3 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34220

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 20 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

17 total views, 1 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34216

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 16 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

30 total views, 1 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34210

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 10 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

32 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34206

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 6 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

34 total views, 2 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84263

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 63 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

29 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34240

  Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 40 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện […]

11 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34232

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 32 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34220

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 20 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

11 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34216

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 16 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

8 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34210

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 10 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider EZ9F Series: EZ9F34206

Thông số kỹ thuật Số cực 2P Dòng định mức In (A) 6 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 4,5 Điện áp […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84263

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 63 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

8 total views, 0 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84250

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 50 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

8 total views, 0 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84240

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 40 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

8 total views, 0 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84232

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 32 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider iC60H & iC60L series: A9F84263

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 63 Số cực (P) 2 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 400V Phụ kiện tiếp điểm […]

15 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3