Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0675

    Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0675 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 315/355KW 675A Tính […]

5 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0515

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0515 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 220/250KW 515A Tính năng Khả […]

3 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0414

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0414 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 185/220KW 414A Tính năng Khả […]

8 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0362

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0362 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 160/185KW 362A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0296

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0296 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 132/160KW 296A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0250

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0250 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 110/132KW 250A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0208

    Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0208   Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 90/110KW 208A […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0165

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0165   Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 75/90KW 165A Tính năng […]

4 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0139

    Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0139 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 55/75KW 139A Tính […]

4 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 55/75kW 250A Tính năng Khả […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 45/55KW 211A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0169

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0169 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 37/45KW 169A Tính năng Khả […]

3 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0296

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0296 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 132/160KW 296A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0250

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0250 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 110/132KW 250A Tính năng Khả […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0208

    Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0208   Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 90/110KW 208A […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0165

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0165   Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 75/90KW 165A Tính năng […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0103

    Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0103 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 45/55KW 103A Tính […]

6 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0044

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0044 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 18.5/22KW 44A Tính năng Khả […]

13 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0004

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 0.75kW/1.5kW 4.1A Tính năng Khả […]

16 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0415

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0415 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 110/110kW 415A Tính năng Khả […]

23 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3