Chào mừng, người truy cập! [ Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0002

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0002 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 0.2/0.4 kW, 1.6/1.9 A Tính năng […]

16 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0004

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 0.4/0.75 kW, 3/3.2 A Tính năng […]

17 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0006

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0006 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 0.75/1.1 kW, 5/6 A Tính năng […]

15 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0008

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0008 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 1.1/1.5 kW, 6.9/8 A Tính năng […]

13 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0010

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0010 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 1.5/2.2 kW, 8/9.6 A Tính năng […]

15 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0012

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0012 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 2.2/3.0 kW, 11/12 A Tính năng […]

13 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0018

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0018 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 3.0/3.7 kW, 14/17.5 A Tính năng […]

14 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0020

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT2A0020 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200V, 50/60 Hz Công suất 3.7/5.5 kW, 17.5/19.6 A Tính năng […]

12 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0001

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0001 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 0.2/0.4 kW, 1.2 A Tính năng […]

12 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0002

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0002 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 0.4/0.75 kW, 1.8/2.1 A Tính năng […]

11 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0004

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 0.75/1.5 kW, 3.4/4.1 A Tính năng […]

14 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0005

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0005 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 1.5/2.2 kW, 4.8/5.4 A Tính năng […]

12 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0007

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0007 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 2.2/3.0 kW, 5.5/6.9 A Tính năng […]

11 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A00

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0009 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 3.0/3.7 kW, 7.2/8.8 A Tính năng […]

7 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong J1000_2_2 15012015041716

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0011

Biến tần Yaskawa J1000 CIMR-JT4A0011 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 400V, 50/60 Hz Công suất 3.7/5.5 kW, 9.2/11.1 A Tính năng […]

8 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0008

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0008 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 1.1/1.5 kW, 6.9/8 A Tính năng Mô […]

25 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0004

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.4/0.75 kW, 3/3.5 A Tính năng Mô […]

21 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0002

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0002 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.2/0.4 kW, 1.6/1.9 A Tính năng Mô […]

28 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0001

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT2A0001 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 180-240V, 50/60 Hz Công suất 0.1/0.2 kW, 0.8/1.2 A Tính năng Mô […]

28 total views, 0 today

Bien-tan-yaskawa-V1000-series 24102016055359

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT4A0038

Biến tần Yaskawa V1000 CIMR-VT4A0038 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15/18.5 kW, 31/38 A Tính năng […]

25 total views, 0 today

Page 1 of 51 2 3 5