Chào mừng, người truy cập! [ Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0007

Biến tần Yaskawa A1000 series  CIMR-AT4A0007 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 2.2kW/3.0kW 6.9A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0005

  Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0005 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 1.5/2.2kW 5.4A Tính năng […]

9 total views, 2 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0004

  Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0004 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 0.75kW/1.5kW 4.1A Tính năng […]

9 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0002

  Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT4A0002 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 0.4/0.75kW 2.1A Tính năng […]

12 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0415

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0415 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 110/110kW 415A Tính năng Khả […]

8 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0360

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0360 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 90/110kW 360A Tính năng Khả […]

8 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0312

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0312 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 75/90kW 312A Tính năng Khả […]

8 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0250 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 55/75kW 250A Tính năng Khả […]

7 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0211 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 45/55KW 211A Tính năng Khả […]

8 total views, 2 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0169

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0169 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 37/45KW 169A Tính năng Khả […]

9 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0138

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0138 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-2200V, 50/60 Hz Công suất 30/37KW 138A Tính năng Khả […]

9 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0081

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0081 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 18.5/22KW 81A Tính năng Khả […]

13 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0069

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0069 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15/18.5KW 69A Tính năng Khả […]

11 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0040

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0040 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 7.5/11KW 40A Tính năng Khả […]

9 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0030

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0030 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 5.5/7.5KW 30A Tính năng Khả […]

13 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0021

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0021 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 3.7/5.5kW 21A Tính năng Khả […]

11 total views, 0 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0018

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0018 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 3.0/3.7kW 17.5A Tính năng Khả […]

18 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0012

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0012 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 2.2/3.0kW 12A Tính năng Khả […]

14 total views, 2 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0010

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0010 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 1.5/2.2kW 9.6A Tính năng Khả […]

15 total views, 1 today

bien tan yaskawa dong A1000 02032015091747

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0008

Biến tần Yaskawa A1000 series CIMR-AT2A0008 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 1.1/1.5kW 8A Tính năng Khả […]

12 total views, 1 today

Page 1 of 41 2 3 4