Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Thùy

  • Thành viên từ: 08/11/2017

Mô tả

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0058

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0058 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 30kw/53kva/ 58A Tính năng Khả […]

3 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0044

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0044 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 22kw/ 54.9kva/ 44A Tính năng […]

5 total views, 1 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0038

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0038 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 18.5kw/ 46.6kva/ 38A Tính năng […]

5 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0031

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0031 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 15kw/ 37.5kva/ 31A Tính năng […]

5 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0023

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0023 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 11kw/ 28.4kva/ 23A Tính năng […]

8 total views, 2 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0018

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0018 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 7.5kw/ 19.4/ 17.5A Tính năng […]

7 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0011

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0011 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 5.5kw/14.5kva/ 11.1A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 seriesCIMR-ET4A0009

Biến tần Yaskawa E1000 seriesCIMR-ET4A0009 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 3.7kw/ 10kva/ 8.8A Tính năng Khả […]

5 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0930

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A0930 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 500kw/ 667hp/ 930A Tính năng […]

10 total views, 0 today

Bien tan Yaskawa dong E1000 02032015092729

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A1200

Biến tần Yaskawa E1000 series CIMR-ET4A1200 Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 630kw/ 707hp/ 1200A Tính năng […]

14 total views, 1 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-17-L-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 16.5 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

9 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-17-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 16.5 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

10 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-12-L-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 11.6 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

10 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-12-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 11.6 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

8 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-26-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 25.9 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

7 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-26-L-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 25.9 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

20 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-36-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 36 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

6 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-12-L-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 11.6 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

21 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-17-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 16.5 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

16 total views, 0 today

^A64C05CE9646E961C6CC2B74060BD84BEC2F0848B880100AE1^pimgpsh_fullsize_distr

Bơm cánh gạt YUKEN 50T series 50T-23-F-R-L-30

Thông số kỹ thuật   Kiểu bơm Đơn Lưu lượng (cm3/vòng) 23 Áp suất tối đa (Mpa – PSI) 7 (1020) Tốc độ quay (vòng/phút) […]

24 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3