Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Mr Minh

  • Thành viên từ: 27/09/2018

Mô tả

9
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1701

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1701 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

4 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1701

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1701 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

5 total views, 0 today

2
 

VND25,000,000.00

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1401

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1401 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân […]

16 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn, PR, PG, chăm sóc khách hàng đi làm ngay 1401

Nữ phục vụ bàn, PR, PG, chăm sóc khách hàng đi làm ngay 1401 Hệ thống Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … Cần tuyển […]

14 total views, 0 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1101

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1101 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

6 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1101

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1101 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

7 total views, 0 today

kara5
 

VND25,000,000.00

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 0601

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 0601 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân […]

6 total views, 0 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn, PR, PG, chăm sóc khách hàng đi làm ngay 0601

Nữ phục vụ bàn, PR, PG, chăm sóc khách hàng đi làm ngay 0601 Hệ thống Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … Cần tuyển […]

6 total views, 0 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 0201

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 0201 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

10 total views, 0 today

6
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 0201 Do mở rộng p...

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 0201 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

11 total views, 0 today

2
 

VND25,000,000.00

tuyển công nhân may mặc, tuyển nhân viên massage, nhân viên karaoke, tuyển ...

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 2012 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

12 total views, 0 today

6
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 2012

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 2012 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

13 total views, 1 today

kara5
 

VND25,000,000.00

Khai trương Quán Karaoke Tuyển nhân viên Nữ có chỗ ăn ở đi làm ngay TD01

Khai trương Quán Karaoke Tuyển nhân viên Nữ có chỗ ăn ở đi làm ngay TD01 Tuyển gấp 20 Nhân viên nữ phục vụ Phòng […]

20 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1612

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1612 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân […]

19 total views, 0 today

kara5
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1512

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 1512 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

20 total views, 0 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1512

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 1512 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

17 total views, 1 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1212

Nữ công nhân, lao động phổ thông, massage, sinh viên làm ngay 1212 Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng chúng tôi cần tuyển gấp nhân […]

24 total views, 0 today

6
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn, PR, PG và chăm sóc khách hàng đi làm ngay 1212

  Nữ phục vụ bàn, PR, PG và chăm sóc khách hàng đi làm ngay 1212 Hệ thống Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … […]

27 total views, 0 today

kara2
 

VND25,000,000.00

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 0812

Nữ phục vụ bàn chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở 0812 Liên tục tuyển Nữ nhân viên và không hạn chế […]

13 total views, 0 today

 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 0812

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke, Bar đi làm ngay 0812 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán hát – karaoke, nhà […]

20 total views, 0 today

Page 1 of 21 2