Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About THÉP NAM DƯƠNG

  • Thành viên từ: 21/05/2016

Mô tả

4

thép ống phi Ø 178.0 x 10.00 x 6000 mm

6 Ø 178.0 x 10.00 x 6000 mm   Thép ống đúc phi 508 Thép ống đúc phi 34 Thép ống đúc phi 133, phi […]

4 total views, 1 today

5

Thép ống phi Ø 168.0 x 7.11 x 6000 mm

5 Ø 168.0 x 7.11 x 6000 mm 6 Ø 178.0 x 10.00 x 6000 mm   Thép ống đúc phi 508 Thép ống đúc […]

4 total views, 1 today

419877

Thép ống đúc phi Ø 114.0 x 6.00 x 6000 mm giá tốt

3 Ø 114.0 x 6.00 x 6000 mm 4 Ø 141.0 x 8.00 x 6000 mm 5 Ø 168.0 x 7.11 x 6000 mm 6 […]

5 total views, 1 today

20156189687

ống đúc Ø 51.0 x 4.00 x 6000 mm

Thép ống ĐÚC JAPAN 1 Ø 51.0 x 4.00 x 6000 mm 3 Ø 114.0 x 6.00 x 6000 mm 4 Ø 141.0 x 8.00 […]

3 total views, 1 today

2

Thép ống đúc phi 34

Thép ống đúc phi 34 Thép ống đúc phi 133, phi 134 dày 5ly Thép ống đúc phi 140×8 ly, 141 x8 ly Thép ống […]

11 total views, 0 today

THEP-ONG-PHI-508

Thép ống đúc phi 508

Thép ống đúc phi 508 Thép ống đúc phi 34 Thép ống đúc phi 133, phi 134 dày 5ly Thép ống đúc phi 140×8 ly, […]

11 total views, 0 today

IMG_2908

Thép ống đúc phi 63

Thép ống đúc phi 63 thép ống đúc S20c, S35c, S45c, S50c  phi 400, phi 410, phi 420, phi 430, phi 440, phi 450, phi […]

12 total views, 0 today

THEP-ONG-PHI-406

Thép ống đúc phi 178

Thép ống đúc phi 178 Thép ống đúc phi 63 thép ống đúc S20c, S35c, S45c, S50c  phi 400, phi 410, phi 420, phi 430, […]

16 total views, 0 today

THEP-ONG-PHI-508

Thép ống đúc phi 610

Thép ống đúc phi 610 Thép ống đúc phi 178 Thép ống đúc phi 63 thép ống đúc S20c, S35c, S45c, S50c  phi 400, phi […]

11 total views, 0 today

duc

Thép ống đúc phi 340

Thép ống đúc phi 340 Thép ống đúc phi 610 Thép ống đúc phi 178 Thép ống đúc phi 63 thép ống đúc S20c, S35c, […]

10 total views, 0 today

419877 (1)

Thép ống đúc phi 140×8 ly, 141 x8 ly

Thép ống đúc phi 140×8 ly, 141 x8 ly thép ống đúc S20c, S35c, S45c, S50c  phi 400, phi 410, phi 420, phi 430, phi […]

9 total views, 0 today

2

Thép ống đúc phi 133, phi 134 dày 5 ly

Thép ống đúc phi 133, phi 134 dày 5 ly Thép ống đúc phi 140×8 ly, 141 x8 ly thép ống đúc S20c, S35c, S45c, […]

13 total views, 0 today

043-Hoang-Trinh4

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240,phi 250,phi 260, phi 270, phi 280,phi 290 Thép tròn đặc […]

8 total views, 0 today

a10-Hoang-Trinh1

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240,phi 250,phi 260, phi 270, phi 280,phi 290 Thép tròn đặc […]

6 total views, 0 today

20160519_143313nen

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 400 phi 410, phi 420, phi 430, phi 440...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 400 phi 410, phi 420, phi 430, phi 440,phi 450,phi 460, phi 470, phi 480,phi 490 . Kích thước […]

8 total views, 0 today

043-Hoang-Trinh4

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 300 phi 310, phi 320, phi 330, phi 340...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 300 phi 310, phi 320, phi 330, phi 340,phi 350,phi 360, phi 370, phi 380,phi 390 Thép tròn đặc […]

7 total views, 0 today

043-Hoang-Trinh4

Thép tròn s45c phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240,phi 250,phi 260, ...

Thép tròn s45c phi 200 phi 210, phi 220, phi 230, phi 240,phi 250,phi 260, phi 270, phi 280,phi 290 Thép tròn đặc S45C giá […]

8 total views, 0 today

20160519_143313nen

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440  phi 400 phi 410, phi 420, phi 430, phi 44...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440  phi 400 phi 410, phi 420, phi 430, phi 440,phi 450,phi 460, phi 470, phi 480,phi 490 Thép tròn đặc […]

7 total views, 0 today

043-Hoang-Trinh4

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 300 phi 310, phi 320, phi 330, phi 340...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 300 phi 310, phi 320, phi 330, phi 340,phi 350,phi 360, phi 370, phi 380,phi 390 Thép tròn đặc […]

6 total views, 0 today

a10-Hoang-Trinh1

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 130 phi 140, phi 150, phi 160, phi 165...

Thép tròn SCM440, SCM435, SCR440 phi 130 phi 140, phi 150, phi 160, phi 165,phi 170,phi 180, phi 190, phi 200,phi 210 Thép tròn đặc  […]

7 total views, 0 today

Page 1 of 61 2 3 6