About Me

Thông tin liên hệ:
TBD Bắc Ninh
Địa chỉ: Khu Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Website: https://tbdbacninh.vn/ hoặc https://www.facebook.com/tbdbacninh.vn/
Hotline: 0962.736.928
Giao hàng toàn quốc!