Chào mừng, người truy cập! [ Đăng ký | Đăng nhập

About Phi Long

  • Thành viên từ: 03/04/2018

Mô tả

MAKE UP
 

VND10,000,000.00

Tuyển nhân viên Trang điểm Make up đi làm ngay tại Hà nội

Tuyển nhân viên Trang điểm Make up đi làm ngay tại Hà nội Cửa Hàng Thủy Vũ Make Up chuyên Trang Điểm & Bới Tóc […]

9 total views, 1 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD06

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD06 Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … Cần tuyển gấp  […]

7 total views, 0 today

319 d
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD06

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD06 Liên tục tuyển Nữ nhân viên không hạn chế […]

10 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD06

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD06 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán […]

7 total views, 0 today

319 diamond
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD05

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD05 Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … Cần tuyển gấp  […]

9 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD05

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD05 Liên tục tuyển Nữ nhân viên không hạn chế […]

10 total views, 0 today

319 d
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD05

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD05 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán […]

8 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD04

Nữ nhân viên phục vụ, PR, PG và chăm sóc khách đi làm ngay TD04 Quán karaoke Queen Bee, 5 Sao … Cần tuyển gấp  […]

7 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD04

Nữ nhân viên phục vụ, chạy bàn, ngồi bàn đi làm ngay có chỗ ở TD04 Liên tục tuyển Nữ nhân viên không hạn chế […]

8 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD04

Nữ nhân viên phục vụ Nhà hàng, Quán hát karaoke có chỗ ở đi làm ngay TD04 Do mở rộng phòng hát, Hệ thống Quán […]

6 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH16

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH16 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, […]

6 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH16

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán hát, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH16 Hệ thống Nhà hàng, Quán, Karaoke, Bar … Chúng tôi […]

14 total views, 1 today

9
 

VND20,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH15

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH15 Hệ thống Nhà hàng, Quán, Karaoke, Bar … Chúng tôi có […]

10 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH14

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH14 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, […]

19 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH14

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH14 Hệ thống Nhà hàng, Quán, Karaoke, Bar … Chúng tôi có […]

17 total views, 0 today

319 d
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH12

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH12 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, […]

15 total views, 0 today

319 d
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH12

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH12 Hệ thống Nhà hàng, Quán, Karaoke, Bar … Chúng tôi có […]

17 total views, 1 today

319 d
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH11

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH11 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, […]

48 total views, 0 today

9
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH11

Nữ nhân viên Nhà hàng, Quán, Karaoke có chỗ ở đi làm ngay QH11 Hệ thống Nhà hàng, Quán, Karaoke, Bar … Chúng tôi có […]

58 total views, 0 today

10
 

VND25,000,000.00

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH10

Nữ nhân viên phục vụ, ngồi bàn, chạy bàn có chỗ ở đi làm ngay QH10 Chúng tôi chuyên kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, […]

20 total views, 0 today

Page 1 of 21 2