Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Trọng Hiền

  • Thành viên từ: 29/11/2018

Mô tả

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74132

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 32 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp điểm […]

11 total views, 0 today

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74140

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 40 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp điểm […]

11 total views, 0 today

MCB-Schneider-ik60n,ic60n-series 29092016112448

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74125

  Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 25 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp […]

12 total views, 0 today

MCB-Schneider-ik60n,ic60n-series 29092016112448

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74120

  Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 20 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp […]

11 total views, 0 today

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74116

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 16 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp điểm […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74110

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 10 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230 Phụ kiện tiếp điểm […]

9 total views, 0 today

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74106

Thông số kỹ thuật Dòng định mức (A) 6 Số cực (P) 1 Dòng ngắn mạch (KA) 10 Điện áp 230V Phụ kiện tiếp điểm […]

10 total views, 0 today

MCB-Schneider-ik60n,ic60n-series 29092016112448

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74103

Thông số kỹ thuật Số cực 1P Dòng định mức In (A) 3 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 6 Điện áp […]

13 total views, 0 today

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74102

Thông số kỹ thuật Số cực 1P Dòng định mức In (A) 2 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 6 Điện áp […]

14 total views, 0 today

MCB-Schneider-ik60n,ic60n-series 29092016112448

MCB Schneider iK60N & iC60N series: A9F74101

Thông số kỹ thuật Số cực 1P Dòng định mức In (A) 1 Dòng rò (mA) – Dòng ngắn mạch Icu (kA) 6 Điện áp […]

14 total views, 0 today

Cong tac to 3 cuc Schneider dong LC1D

Contactor Schneider LC1D 09C7

Thông số kỹ thuật Số cực 3 Dòng định mức In (A) 9 Điện áp cuộn hút định mức Uc (V) 36 VAC, 50Hz, 60Hz […]

17 total views, 0 today

Cong tac to 3 cuc Schneider dong LC1D

Contactor Schneider LC1D 09BL

Thông số kỹ thuật Số cực 3 Dòng định mức In (A) 9 Điện áp cuộn hút định mức Uc (V) 24 VDC Điện áp […]

19 total views, 1 today

Cong tac to 3 cuc Schneider dong LC1D

Contactor Schneider LC1D 09BD

Thông số kỹ thuật Số cực 3 Dòng định mức In (A) 9 Điện áp cuộn hút định mức Uc (V) 24 VAC Điện áp […]

16 total views, 1 today

Cong tac to 3 cuc Schneider dong LC1D

Contactor Schneider LC1D 09B7

Thông số kỹ thuật Số cực 3 Dòng định mức In (A) 9 Điện áp cuộn hút định mức Uc (V) 24 VAC Điện áp […]

18 total views, 0 today