Vai trò của việc phân loại dữ liệu đối với doanh nghiệp

 

Chi tiết rao vặt

Vai trò của việc phân loại dữ liệu đối với doanh nghiệp

Dữ liệu chính là một kho tàng tài nguyên khổng lồ của doanh nghiệp. Bởi vì có quá nhiều dữ liệu nếu như không được sắp xếp phân nhóm sẽ dễ bị mất, tốn kém nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, mã hóa Encryption và sử dụng sau này.

Những lợi ích của việc phân loại dữ liệu đem lại

 • Xác định được các loại data có giá trị trong tổ chức, doanh nghiệp.
 • Việc phân loại rõ ràng và cụ thể các dữ liệu sẽ giúp cho việc lựa chọn các giải pháp bảo vệ dữ liệu nhanh chóng và phù hợp hơn
 • Dữ liệu được phân loại rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức dựa vào đó để thiết lập hệ thống phân quyền truy cập cho các cá nhân, từ đó sẽ tạo ra được hiểu quả trong việc sử dụng dữ liệu.
 • Việc tiến hành phân loại thể hiện được sự chuyên nghiệp của các tổ chức. Doanh nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên dữ liệu có giá trị của khách hàng và chính doanh nghiệp.

Tiêu chí giúp quá trình phân loại dữ liệu dễ dàng

Phân loại data nghe đơn giản nhưng thật sự rất phức tạp nếu như không đề ra được một quá trình phân loại cụ thể cùng với những tiêu chí kèm theo.

Dưới đây là những tiêu chí giúp cho hệ thống data classification thực hiện phân loại dữ liệu dễ dàng và thuận lợi hơn:

 • Thời gian, thời hạn của data;
 • Tính hữu dụng của từng loại data;
 • Giá trị của dữ liệu;
 • Mức độ ảnh hưởng thiệt hại khi bị rò rỉ, mất hay bị đánh cắp;
 • Người giám sát và bảo trì dữ liệu;
 • Nơi lưu trữ và phương pháp lưu trữ;
 • Người có quyền và không có quyền đối với data.

Nguồn bài viết: Vietnetco.vn

Share