Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

THỜI HẠN THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

  • Tỉnh/thành phố: Tp Hồ Chí Minh
  • Country: Việt Nam
  • Ngày đăng: 24/11/2018 11:13 sáng
  • Ngày hết hạn: 4 những ngày
nd18_TDFQ1

Mô tả

Trong giao kết hợp đồng thương mại điều khoản thanh toán được xem là điều khoản rất quan trọng bởi mục đích giao kết hợp đồng của các bên là tiền – hàng, một bên giao hàng với mục đích thu về một khoản tiền còn một bên trả một khoản tiền để nhận một số lượng hàng hóa với đặc tính, chất lượng, số lượng, kiểu dáng… như đã thỏa thuận.

Điều khoản thanh toán rất quan trọng đặc biệt việc quy định thời hạn thanh toán cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên trong thực tế không ít các doanh nghiệp lại không chú trọng việc quy định thời hạn thanh toán dẫn đến rất nhiều rủi ro phát sinh.

Như trường hợp của Công ty A và Công ty B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa 300 cái điện thoại di động, tuy nhiên hai bên không quy định về thời hạn thanh toán. Khi Công ty A giao đến công ty B và hoàn tất việc giao nhận hàng và giáy tờ tài liệu kèm theo. Công ty A yêu cầu công ty B thanh toán ngay sau khi gia hàng tuy nhiên công ty B cho rằng hai bên không quy định trong hợp đồng nên áp dụng theo thông lệ là khi bên B bán được ½ số lượng hàng hóa thì mới thanh toán hợp đồng. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn cho hai bên và dẫn đến nhiều tranh chấp về sau.

Theo điều Điều 55 Luật thương mại 2005 quy định về Thời hạn thanh toán thì:

“Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này”

Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

1. Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép; trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa thì việc kiểm tra hàng hoá có thể được hoãn lại cho tới khi hàng hoá được chuyển tới địa điểm đến.

3. Trường hợp bên mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng.

4. Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hoá.

5. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua.”

Việc Hợp đồng thương mại mà không quy định thời hạn thanh toán là một sơ suất nghiêm trọng. Do đó, các cần phải rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng để tránh những tranh chấp không đáng có.

TƯ VẤN, RÀ SOÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
———————————————
Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng 
Hotline: 096 628 88 55 – 0962011118 – 02862765595
Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan – An Phú-Quận 2-TP.HCM
Email: hopdong@luatsurieng.net
Website: 
http://www.luatsuhopdong.vn/

 

Share
Listing ID: 8315bf8cfc7a343b

Liên kết tài trợ

Tài trợ Quảng cáo

  • nha khoa lan anh
  • ngọc trai