Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

  • Tỉnh/thành phố: Tp Hồ Chí Minh
  • Country: Việt Nam
  • Ngày đăng: 01/12/2018 9:02 sáng
  • Ngày hết hạn: 10 những ngày, 22 giờ
quang-cao-truc-tuyen

Mô tả

Hoạt động quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Khi một bên muốn thực hiện hoạt động quảng cáo để nhằm quảng bá hoạt động kinh doanh của mình đến tay người tiêu dùng thì phần lớn họ sẽ sử dụng dịch vụ quảng cáo thương mại và công việc không thể thiếu cho hoạt động này là soạn thảo hợp đồng quảng cáo thương mại.

Theo quy định tại Điều 110 Luật thương mại 2005 về hình thức hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại như sau: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Hợp đồng được ký kết thể hiện ý của đôi bên do đó không thể thiếu quy định về quyền của bên thuê quảng cáo thương mại.

Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại (Điều 111)

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:

– Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại (Điều 112)

– Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;

– Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 113)

– Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;

– Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 114)

– Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

– Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Người phát hành quảng cáo thương mại (Điều 115)

  • Người phát hành quảng cáo thương mại là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại.

Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại (Điều 116)

– Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại;

– Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN, RÀ SOÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 
———————————————
Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng
Hotline: 096 628 88 55 – 0962011118 – 02862765595
Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan – An Phú-Quận 2-TP.HCM
Email: hopdong@luatsurieng.net
Website: 
http://www.luatsuhopdong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsuhopdong.vn/

Share
Listing ID: 305c01ea93e8bbe

Liên kết tài trợ

Tài trợ Quảng cáo

  • nha khoa lan anh
  • ngọc trai