Bu Lông Mắt M12x100mm Inox 304 bán 0912.521.058 ~ C.Ty Bu Lông THANH SƠN 1335 Giải Phóng _ Hà Nội chuyên doanh bu lông mắt Nai, bu lông mắt Châu, bù lon mắt Trâu, bu lông mắt chuẩn DIN 444, bán bu lông mắt Inox 304 M20-16-12-10-8 ren tiêu chuẩn, bu lông mắt bắt vung nắp nồi hơi, nồi khí, bu lông móc cẩu dương âm, đai ốc móc cẩu âm ren trong, tai cẩu, bu lông móc treo, bu long vòng, khoen cẩu, bu lông móc cẩu âm ren trong, bu lông móc cẩu M64-56-48-42-36-30-27-24, bán bu lông tai hồng Inox 304

VND95,500.00

Chi tiết rao vặt

Bu Lông Mắt M12x100mm Inox 304 bán 0912.521.058 ~ C.Ty Bu Lông THANH SƠN 1335 Giải Phóng _ Hà Nội chuyên doanh bu lông mắt Nai, bu lông mắt Châu, bù lon mắt Trâu, bu lông mắt chuẩn DIN 444, bán bu lông mắt Inox 304 M20-16-12-10-8 ren tiêu chuẩn, bu lông mắt bắt vung nắp nồi hơi, nồi khí, bu lông móc cẩu dương âm, đai ốc móc cẩu âm ren trong, tai cẩu, bu lông móc treo, bu long vòng, khoen cẩu, bu lông móc cẩu âm ren trong, bu lông móc cẩu M64-56-48-42-36-30-27-24, bán bu lông tai hồng Inox 304

Share
Listing ID: 8325e7325a65b004