Kinh doanh

VND30,000.00

Microbate, enzyme cắt tảo, enzym, enzyme xử lý nước Ấn Độ

Thành phần: bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân Cellulase………………………… Amylase………………………… Lipase……………………………. Protease…………………………. Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu […]
13 total views, 0 today
VND40,000.00

Enzyme cắt tảo, xử lý nước Microzyme của Hàn Quốc giá sỉ

Thành phần: bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân Cellulase………………………… Amylase………………………… Lipase……………………………. Protease…………………………. Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu […]
14 total views, 0 today