Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Benny

  • Thành viên từ: 15/01/2016

Mô tả

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Ngày khai giảng: 19/02/2017 Thời gian […]

39 total views, 1 today

 

VND1,000,000.00

Kỹ Năng Giải Trình, Đàm Phán Trong Thanh Tra Về Chuyển Giá

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  Kỹ Năng Giải Trình, Đàm Phán Trong Thanh Tra Về Chuyển Giá Ngày khai […]

26 total views, 0 today

Huong_dan_quyet_toan_thue_HCM_EDU
 

VND300,000.00

Hội Thảo “Hướng dẫn Quyết Toán Thuế TNCN, TNDN năm 2016 và các vấn đề...

Quý anh chị thân mến   Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm tài chính 2016 nhưng có rất nhiều kế toán đang […]

16 total views, 0 today

thoi gian QLNS & LDTL
 

VND3,325,000.00

Nghiệp Vụ Quản Lý Nhân Sự & Lao Động Tiền Lương

Kính mời: Quý Anh / Chị học viên   Thông tin lớp học:  Nghiệp Vụ Quản Lý Nhân Sự & Lao Động Tiền Lương   […]

31 total views, 1 today

 

VND3,500,000.00

Khai Giảng Khoá

Kính mời: Quý Anh / Chị học viên   Thông tin lớp học:  Nghiệp Vụ Quản Lí Nhân Sự & Lao Động Tiền Lương   […]

29 total views, 0 today

 

VND3,500,000.00

KHAI GIẢNG KHÓA KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học:  KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP Ngày khai giảng:     […]

57 total views, 0 today

 

VND3,500,000.00

Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính TT202 (Cơ Bản)

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên   Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)   Ngày khai giảng:    […]

63 total views, 0 today

KHAI GIẢNG KHÓA HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên   Thông tin lớp học:  HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT202 (CƠ BẢN)   Ngày khai giảng:    […]

37 total views, 0 today

thoi gian DH & PTBCTC
 

VND3,325,000.00

Đọc hiểu & Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Kính gửi: Quý Anh Chị học viên   Tham gia lớp học:  ĐỌC HIỂU & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   Ngày khai giảng:     […]

47 total views, 0 today