Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Tri Thức Việt

  • Thành viên từ: 22/01/2016

Mô tả

bảng giá quý 1-2017
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Phần mềm quản lý kho, công nợ

Phần mềm quản lý bán hàng – kho TTVSoft – rất đơn giản và dễ sử dụng nhất hiện nay 1.Chức năng phần mềm Hệ […]

42 total views, 1 today

nhan su
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Quản lý nhân sự , tiền lương

Quản lý thông tin nhân viên: sơ yếu lý lịch, thông tin gia đình, BHXH, BHYT, quá trình làm việc, quá trình học tập, quản […]

28 total views, 6 today

hình ảnh MKT logistic
 

VND3,900,000.00

Phần Mềm QL Dịch Vụ Vận Chuyển – thật dễ dàng để quản lý !

Phần mềm quản lý vận chuyển TTV_Log 2017.Net là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng ngành vận chuyển […]

56 total views, 6 today

 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán quản lý nhà hàng khách sạn TTV _Hotel Manager

Quản lý sơ đồ tổ chức hệ thống khách sạn, nhà hàng, quản lý tình trạng phòng/bàn, quản lý các dịch vụ ăn uống, bar […]

52 total views, 6 today

bảng giá quý 1-2017
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán Tri Thức Việt – quản lý công trình xây lắp

Phần mềm Kế toán TTV SA12 – chuyên dùng cho công ty xây dựng, xây lắp thiết bị, thi công công trình, đầu tư dự […]

36 total views, 2 today

nhan su
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Quản lý nhân sự , tiền lương

Quản lý thông tin nhân viên: sơ yếu lý lịch, thông tin gia đình, BHXH, BHYT, quá trình làm việc, quá trình học tập, quản […]

10 total views, 0 today

hình ảnh MKT logistic
 

VND3,900,000.00

Phần Mềm QL Dịch Vụ Vận Chuyển – thật dễ dàng để quản lý !

Phần mềm quản lý vận chuyển TTV_Log 2016.Net là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng ngành vận chuyển […]

12 total views, 4 today

hình CT Khách sạn nhỏ
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán quản lý nhà hàng khách sạn TTV _Hotel Manager

Quản lý sơ đồ tổ chức hệ thống khách sạn, nhà hàng, quản lý tình trạng phòng/bàn, quản lý các dịch vụ ăn uống, bar […]

16 total views, 4 today

Bảng giá chung Quý 4-2016
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán Tri Thức Việt – quản lý công trình xây lắp

Phần mềm Kế toán TTV SA12 – chuyên dùng cho công ty xây dựng, xây lắp thiết bị, thi công công trình, đầu tư dự […]

8 total views, 0 today

DP
 

VND3,900,000.00

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TTVSOFT – QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM TỐT NHẤT

Phần mềm Kế toán TTV_SA12 chuyên dùng cho DN chế biến và kinh doanh Dược phẩm, bao gồm các mẫu báo cáo về lô, date, […]

17 total views, 6 today

Bảng giá chung Quý 4-2016
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Phần mềm quản lý kho, công nợ

Phần mềm quản lý bán hàng – kho TTVSoft – rất đơn giản và dễ sử dụng nhất hiện nay 1.Chức năng phần mềm Hệ […]

24 total views, 5 today

nhan su
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Quản lý nhân sự , tiền lương

Quản lý thông tin nhân viên: sơ yếu lý lịch, thông tin gia đình, BHXH, BHYT, quá trình làm việc, quá trình học tập, quản […]

23 total views, 5 today

hình ảnh MKT logistic
 

VND3,900,000.00

Phần Mềm QL Dịch Vụ Vận Chuyển – thật dễ dàng để quản lý !

Phần mềm quản lý vận chuyển TTV_Log 2016.Net là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng ngành vận chuyển […]

20 total views, 2 today

hình CT Khách sạn nhỏ
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán quản lý nhà hàng khách sạn TTV _Hotel Manager

Quản lý sơ đồ tổ chức hệ thống khách sạn, nhà hàng, quản lý tình trạng phòng/bàn, quản lý các dịch vụ ăn uống, bar […]

28 total views, 1 today

Bảng giá chung Quý 4-2016
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán Tri Thức Việt – quản lý công trình xây lắp

Phần mềm Kế toán TTV SA12 – chuyên dùng cho công ty xây dựng, xây lắp thiết bị, thi công công trình, đầu tư dự […]

22 total views, 4 today

DP
 

VND3,900,000.00

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TTVSOFT – QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM TỐT NHẤT

Phần mềm Kế toán TTV_SA12 chuyên dùng cho DN chế biến và kinh doanh Dược phẩm, bao gồm các mẫu báo cáo về lô, date, […]

11 total views, 0 today

Bảng giá chung Quý 4-2016
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Phần mềm quản lý kho, công nợ

Phần mềm quản lý bán hàng – kho TTVSoft – rất đơn giản và dễ sử dụng nhất hiện nay 1.Chức năng phần mềm Hệ […]

18 total views, 0 today

nhan su
 

VND3,900,000.00

Phần mềm TTVSOFT – Quản lý nhân sự , tiền lương

Quản lý thông tin nhân viên: sơ yếu lý lịch, thông tin gia đình, BHXH, BHYT, quá trình làm việc, quá trình học tập, quản […]

19 total views, 1 today

hình ảnh MKT logistic
 

VND3,900,000.00

Phần Mềm QL Dịch Vụ Vận Chuyển – thật dễ dàng để quản lý !

  Phần mềm quản lý vận chuyển TTV_Log 2016.Net là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng ngành vận […]

24 total views, 5 today

hình CT Khách sạn nhỏ
 

VND3,900,000.00

Phần mềm kế toán quản lý nhà hàng khách sạn TTV _Hotel Manager

Quản lý sơ đồ tổ chức hệ thống khách sạn, nhà hàng, quản lý tình trạng phòng/bàn, quản lý các dịch vụ ăn uống, bar […]

17 total views, 1 today

Page 1 of 21 2