Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About Hạnh

  • Thành viên từ: 07/01/2017

Mô tả

Thực tập tiếng anh ngành thương mại

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP Đào tạo xuất nhập khẩu tổng hợp, kế toán thực tế và nhận sinh viên thực tập các […]

10 total views, 0 today

Thực tập ngoại ngữ tin học

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ HẢI QUAN Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ HỌC KHÔNG GIỚI HẠN THỜI […]

9 total views, 0 today

Thực tập tiếng anh thương mại

NHẬN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP XUẤT NHẬP KHẨU NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN […]

12 total views, 1 today

Thực tập công nghệ thông tin

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP Đào tạo xuất nhập khẩu tổng hợp, kế toán thực tế và nhận sinh viên thực tập các […]

11 total views, 0 today

thực tập nhân sự

tuyển sinh viên thực tập kế toán Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ HỌC KHÔNG GIỚI HẠN […]

10 total views, 0 today

Thực tập may mặc

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHÀO MỪNG TẤT CẢ HỌC VIÊN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC NGHIỆP […]

10 total views, 1 today

Thực tập quản trị tài chính

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA, FTS CÔNG TY  KẾ TOÁN SÀI GÒN VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM LÀM […]

10 total views, 2 today

Thực tập quản trị kinh doanh

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA, FTS CÔNG TY  KẾ TOÁN SÀI GÒN VỚI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM LÀM […]

10 total views, 0 today

Thực tập kinh doanh

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP THỰC TẾ ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THỰC TẾ GIẢM PHÍ MẠNH  2,5000,000Đ đến hết […]

10 total views, 1 today

Thực tập tiếng anh kinh doanh

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HỌC KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN HỌC ĐẾN KHI NÀO THÀNH THẠO, ĐƯỢC […]

17 total views, 0 today

Thực tập ngoại ngữ

NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP CÁC NGÀNH Đào tạo xuất nhập khẩu tổng hợp và nhận sinh viên thực tập các ngành NHIỀU TRƯỜNG THỰC […]

24 total views, 1 today

Thực tập nhân sự

NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP SINH VIÊN CUỐI NĂM RA TRƯỜNG TÌM CHỖ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY NGÔI SAO SÀI GÒN CÓ […]

24 total views, 2 today

Thực tập tiếng anh thương mại

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP THỰC TẾ ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THỰC TẾ GIẢM PHÍ MẠNH  2,5000,000Đ đến hết […]

19 total views, 2 today

Thực tập quản trị kinh doanh quốc tế

NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NHIỀU TRƯỜNG THỰC TẬP CÔNG TY NHẬN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN ĐĂNG KÝ 5 BẠN TRONG […]

22 total views, 1 today

Thực tập điện tử viễn thông

NHẬN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP XUẤT NHẬP KHẨU NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN […]

19 total views, 0 today

Thực tập điện tử viễn thông

NHẬN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP XUẤT NHẬP KHẨU NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN […]

19 total views, 1 today

Thực tập quản trị kinh doanh

ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP THỰC TẾ ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHỨNG TỪ THỰC TẾ GIẢM PHÍ MẠNH TỪ 3,500,00Đ CÒN […]

48 total views, 0 today

Nhân viên thực tập kế toán không cần kinh nghiệm

tuyển sinh viên thực tập kế toán Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ HỌC KHÔNG GIỚI HẠN […]

49 total views, 2 today

Tuyển nhân viên chứng từ hải quan có kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ HẢI QUAN Chuyên viên chứng từ xuất nhập khẩu ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ HỌC KHÔNG GIỚI HẠN THỜI […]

49 total views, 2 today

Tuyển trợ lý kinh doanh

NHẬN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP XUẤT NHẬP KHẨU NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN […]

48 total views, 1 today

Page 1 of 21 2