Chào mừng, người truy cập! [Đăng ký | Đăng nhập

About MinhRaoVat

  • Thành viên từ: 08/07/2016

Mô tả

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 để kinh doanh – Văn phòng, 10T/tháng, 96m...

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

22 total views, 1 today

DSCF1183-a

Cho thuê mặt bằng và tầng 1, giá rẽ 10T/tháng

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

28 total views, 4 today

DSCF1183-a

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 để kinh doanh – Văn phòng, 10T/tháng, 96m...

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

41 total views, 1 today

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 để kinh doanh – Văn phòng, 10T/tháng, 96m...

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

35 total views, 2 today

DSCF1183-a

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 làm Văn phòng, 10T/tháng, 96m2

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

9 total views, 0 today

Cho thuê mặt bằng và tầng 1, giá rẽ 10T/tháng

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

16 total views, 2 today

DSCF1183-a

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 để kinh doanh – Văn phòng, 10T/tháng, 96m...

Cho thuê mặt bằng và tầng 1 (có 2 phòng), nhà 4x14m,  có toa lét rộng 2x3m riêng mỗi tầng, có quạt trần và quạt […]

13 total views, 3 today